Aanleg wandelpad langs Hooibeek

Gepubliceerd op donderdag 10 juni 2021 11.45 u.
Het pad langs de Hooibeek van de uitgang van het Prinsenpark tot vlakbij Sas-6 werd opnieuw opengesteld. Over een afstand van 1.600 m is er een wandelpad aangelegd.

Tot 19 juni worden er slagbomen geplaatst aan elke afslag van het pad op de brandgangen om de stiltezone te vrijwaren.

Aan de ingang van het terrein (langs de kant van N118) komt er nog een slagboom en bijkomende palen om te verhinderen dat men met een quad het terrein binnen rijdt.

Doorgang voor fietsers, wandelaars en joggers blijft steeds verzekerd.

In de periode augustus-september zullen er ook nog borden komen met suggesties voor wandelingen ten noorden van het pad langs de Hooibeek.

Wandelpad kadert in bosbeheersplan voor verbetering van zachte recreatie

Het wandelpad wordt 1,5 meter breed, waarvan de bovenste laag bestaat uit een mengeling van grijze porfier, teelaarde en gewassen zeezand.

Ook het korte traject vanaf de Hooibeek bij Sas-6 noordwaarts tot aan de verbindingsweg van de kade naar de Europalaan wordt afgesloten en aangelegd. Gans dit traject wordt dus een werfzone met werfverkeer.

Deze werken kaderen in de uitvoering van een goedgekeurd bosbeheerplan. Dit plan voorziet dat de toegankelijkheid voor zachte recreatie aanzienlijk verbeterd wordt. De aanleg van het pad is daar een onderdeel van.