Re10 - dorp met een plan

Retie heeft een plan. Een centrumplan. Een tienjarenplan. Een tienstappenplan. Een mooi en groots, maar realiseerbaar plan. Een plan vóór iedereen en mét iedereen: 'Re10'.

Het startschot voor Re10 werd gegeven in maart 2014. Tien mooie en ambitieuze projecten werden voorgesteld die stuk voor stuk een positieve stimulans moeten geven aan de leefbaarheid in onze dorpskern. Een grondige hertekening van het centrum, steeds met respect voor het aangename, rustige en landelijke karakter dat Retie eigen is.

Intussen zijn we al bijna halfweg en mogen we al enkele belangrijke realisaties afstippen. Er staan echter ook nog heel wat mooie projecten op stapel. De stand van zaken en een overzicht van de toekomstige werken, werd toegelicht tijdens een publieksmoment op dinsdag 30 april.

Na de recente heraanleg van de Kasteelstraat, werken we verder richting centrum. Eerst en vooral komt het segment Passtraat - Markt aan bod. Op dit moment worden de ontwerpplannen verder verfijnd. Deze werden tijdens een bewonersvergadering voorgesteld aan de omwonenden. De aanvang van de werken is gepland in de loop van 2020.

Daarnaast wordt ook verder gewerkt aan de herinrichtingsplannen van de ring (R18)

Meer over alle Re10-plannen verneem je hieronder. Welke plannen liggen op tafel en welke realisaties werden reeds uitgevoerd? Ook het inspraak- en participatietraject dat met de bewoners en andere belanghebbenden werd opgestart komt hieronder aan bod.

 

Vragen, opmerkingen of suggesties? We vernemen het graag via E re10@retie.be of T 014 38 92 37.