N118 Retie-Geel: Saneringswerken ter hoogte van FBFC lopen vertraging op

Gepubliceerd op maandag 10 december 2018 0 u.
Sinds 30 juli zijn er saneringswerken aan de gang op de N118 (Retie-Geel) ter hoogte van de Europalaan in Dessel (vroegere ingang FBFC-site). Tot einde maart brengt dit een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen met zich mee.

UPDATE (december 2018)

De saneringswerken op de N118 zullen nog duren tot einde maart 2019. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk, met behulp van verkeerslichten.

Stand van zaken op 31 oktober

Op 31 oktober zijn de grachten ter hoogte van het kruipunt N118 – Europalaan aan de kant
van Dessel succesvol gesaneerd en werd 6100 ton gesorteerd door het meettoestel van
NTES.

Volgende stappen

Aanvankelijk was er gepland dat de werkzaamheden eind oktober 2018 voltooid zouden zijn.
Echter is er door een diepere verontreiniging dan verwacht en de vooropstelling om grondig
en definitief te saneren, meer tijd nodig om de werken tot een succesvol einde te brengen.
Bijgevolg is een verlenging van de werkzaamheden noodzakelijk. Een volgende timing kan
vooropgesteld worden:

November ’18 tot en met december ‘18: In deze fase worden de grachten aan de kant 'Retie' van de N118 gesaneerd. Om dit te verwezenlijken zal er 1 rijstrook worden afgesloten. Doorgaand verkeer is steeds mogelijk vanuit de 2 richtingen met behulp van verkeerslichten. Ook fietsers zullen nog vanuit de 2 richtingen doorgang hebben. Gedurende deze fase blijft de toegang tot de Europalaan vanuit de N118 afgesloten voor alle verkeer. De toegang tot de Europalaan blijft bereikbaar via tijdelijke werfweg over de eigendommen van Electrabel, FBFC. Deze tijdelijke werfweg zal bereikbaar zijn via Zandbergen.

Januari ’19 tot en met maart ‘19: In deze fase worden de grachten aan de kant 'Dessel' van de N118 verder gesaneerd. Om dit te verwezenlijken zal er 1 rijstrook worden afgesloten. Doorgaand verkeer is steeds mogelijk vanuit de 2 richtingen met behulp van verkeerslichten. Ook fietsers zullen nog vanuit de 2 richtingen doorgang hebben. Gedurende deze fase is de Europalaan vanuit de N118 opnieuw bereikbaar voor alle verkeer.

Bodemsaneringswerken nucleaire fabriek FBFC

Het afsluiten van de N118 is noodzakelijk voor het uitvoeren van nucleaire bodemsaneringswerken ten gevolge van de ontmanteling van de voormalige nucleaire fabriek FBFC in Dessel.

Omleiding zwaar verkeer vanaf 20 augustus

Het verkeer moet afwisselend over 1 rijstrook rijden. Er staan er ter hoogte van de werken tijdelijke verkeerslichten opgesteld.

Zwaar vervoer (+3,5 ton) dient een omleiding te volgen via Retie (R18) – E34 – Turnhout (N19g)