Naar inhoud

Brandweer

Brandweerzone Kempen

Tot voor kort deed de gemeente Retie een beroep op de Molse brandweer, die instond voor de bescherming van het brandweergewest Mol (bestaande uit de gemeentes Balen, Dessel, Mol en Retie).

Sinds 3 januari 2015 werd de 'Brandweer Zone Kempen', officieel de 'Hulpverleningszone 5 van de provincie Antwerpen', in dienst gesteld.

 

Welk gebied?

Deze vroegere gemeentelijke brandweerkorpsen vormen vanaf nu de nieuwe zone: Geel, Mol, Balen, Herentals, Grobbendonk, Herenthout en Westerlo. Deze korpsen stonden in voor de bescherming van Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

 

Deze brandweerhervorming is mede een gevolg van de gasontploffing in Gellingen 10 jaar geleden, waarna een commissie vaststelde dat onder andere meer dan de helft van de gemeenten niet over een eigen korps beschikte en de brandweerzorg er ontoereikend was. Daarnaast bleek dat de brandweerzorg ongelijk en onvoldoende gefinancierd was en dat niet elke burger over een gelijke bescherming beschikt. Ook de training en de bescherming van brandweerlieden kon beter.

De hervorming betekende het einde van de historisch gemeentelijk georganiseerde brandweerdiensten. Sindsdien start dus een nieuw verhaal: een netwerk van posten in de hulpverleningszone, met een nieuwe werkgever, met nieuwe afspraken, met nieuwe uitdagingen,…

 

Wat verandert er?

Op korte termijn verandert er operationeel voorlopig niets en op het terrein zal nu nog weinig merkbaar zijn van deze verandering. Door de krachten van verschillende gemeentelijke brandweerkorpsen te bundelen, ontstaan er grotere hulpverleningszones, waardoor de verschillende korpsen hun capaciteit, kunde, ervaring en procedures samenbrengen. Binnen deze zones blijven er verschillende hulpposten bestaan.

Administratief vinden er wel een aantal wijzigingen plaats. Zo werd er een dagelijks bestuur ofwel zonecollege aangesteld waarin een aantal burgemeesters uit deze zone - en de secretaris en zonecommandant met raadgevende stem - zetelen. Daarnaast werden er een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris aangewezen. Koen Bollen, de vroegere commandant van de brandweer van Geel, werd als eerste zonecommandant van brandweer zone Kempen aangesteld voor een periode van 6 jaar.

 

Zonaal retributiereglement

In dringende situaties is de inzet van de brandweer gratis. Hiervoor bestaat een wettelijke lijst.

In andere gevallen - bijvoorbeeld bij het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten waarbij de veiligheid van mensen niet meteen in gevaar is - worden de prestaties wel gefactureerd.

Tot op heden had elke stad/gemeente met een brandweerdienst een eigen retributiereglement dat door de beschermde gemeenten werd overgenomen. Door de inrichting van de nieuwe brandweer zone Kempen werden de bestaande retributiereglementen voor prestaties geleverd door de brandweerdiensten geüniformiseerd. Vanaf nu zal de zone de retributies innen.

 

Hier vind je een overzicht van de geldende retributies binnen Brandweer zone Kempen (geldig vanaf 1 juni '17, goedgekeurd door zoneraad op 20 mei '17).

 

Contactgegevens

Brandweer zone Kempen

Stelenseweg 92, 2440 Geel

T 014 56 66 30

Verkort noodnummer T 112

W kempen.hulpverleningszone.be

 

Doven, slechthorenden en slechtsprekenden kunnen gebruik maken van een ‘noodfax 100’ om de hulpdiensten te verwittigen in geval van nood. Bij de Sociale Dienst van het OCMW kan je deze standaard formulieren verkrijgen. In de 100-centrale waar de fax toekomt, wordt onmiddellijk het nodige gedaan om de passende hulp te sturen. De 100-centrale beantwoordt ook de fax en meldt dat het nodige is gedaan om te helpen. 

Overzicht:

Meer info