Naar inhoud

Openbare werken

De Technische Dienst staat in voor de gemeentelijke openbare werken. Je verkrijgt er alle inlichtingen over geplande en in uitvoering zijnde werken aan waterlopen, wegen en rioleringen.
Voor geplande wegwerkzaamheden wordt er een inspraak- en informatievergadering georganiseerd. Buurtbewoners en betrokkenen worden hiervoor per brief uitgenodigd.

Overzicht:

Meer info