Naar inhoud

Cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad is een adviesraad die op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengt over alle aangelegenheden die te maken hebben met cultuurbeleid. Bovendien zorgt de cultuurraad voor coördinatie, overleg en samenwerking tussen de verschillende socioculturele verenigingen en adviseert zij de gemeente over het beheer van het gemeentelijk cultureel patrimonium.

Maar de cultuurraad doet meer. Zo is zij de drijvende kracht achter een aantal gemeentelijke cultuurprojecten, al dan niet in samenwerking met één of meer socioculturele verenigingen. Tijdens de verschillende activiteiten van de cultuurraad worden de Retiese verenigingen immers in de spots geplaatst. De afgelopen jaren werden de Week van de Amateurkunsten, de Erfgoeddag, de Open Monumentendag en de Dag van het Vlaamse Woord door de cultuurraad ingericht of gecoördineerd.

Zowel verenigingen als individuele deskundigen kunnen lid worden van de cultuurraad.


Voorzitter: Marij Laurijssen, Sint-Paulusstraat 20, 2470 RETIE, T 014 37 83 53, E marijlaurijssen@hotmail.com