Naar inhoud

Bekendmaking: openbaar onderzoek RUP 'Retentiebekken Bempdekens'

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en zijn latere wijzigingen, en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in voege getreden op 1 september 2009, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Retie ter kennis van de bevolking dat het ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Retentiebekken Bempdekens’, bestaande uit een verordenend grafisch plan, een onteigeningsplan en een toelichtingsnota met stedenbouwkundige voorschriften, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 1 september 2015, in het gemeentehuis voor iedereen ter inzage ligt van 18 oktober 2015 tot en met 17 december 2015, alle werkdagen tijdens de kantooruren.

 

Wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen heeft, kan die schriftelijk overmaken aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Markt 1 te 2470 Retie, uiterlijk op 17 december 2015.

 

Overzicht:

Praktisch

dienst Omgeving

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 45
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.