Naar inhoud

Openbaar onderzoek RUP 'Zonevreemde bedrijven' (fase 2)

Overeenkomstig de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en zijn latere wijzigingen, en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in voege getreden op 1 september 2009, brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Retie ter kennis van de bevolking dat het ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) –zonevreemde bedrijven (2e fase) -  bestaande uit verordenend grafische plannen en een toelichtingsnota met stedenbouwkundige voorschriften, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in vergadering van 24 juni 2014, in het gemeentehuis voor iedereen ter inzage ligt van 18 juli 2014 tot en met 15 september 2014, alle werkdagen tijdens de openingsuren.

 

Wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen heeft, kan die schriftelijk aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Markt 1 te 2470 Retie, overmaken, uiterlijk op 15 september 2014.

Overzicht:

Praktisch

dienst Omgeving

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 45
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.