Naar inhoud

Re10 - dorp met een plan

Re10

Retie heeft een plan. Een centrumplan. Een tienjarenplan. Een tienstappenplan. Een mooi en groots, maar realiseerbaar plan. Een plan vóór iedereen en mét iedereen: 'Re10'.

 

De 10 werken van Re10 vloten goed en beginnen meer en meer concreter te worden! Na de geslaagde aanleg van enkele van onze historische straten, werd in maart ’16 de hernieuwde Veldenstraat geopend, hét officiële startschot voor een verkeersluwere dorpskern. Weldra zal al het zwaar verkeer boven 7,5 ton rond het centrum geleid worden zodat onze dorpskern er in de toekomst een stuk minder hectisch zal uitzien. Een belangrijke mijlpaal voor de verkeersleefbaarheid in onze gemeente.

 

Publieksmoment: Op weg naar een nieuwe Markt

Binnenkort is de Markt zelf aan de beurt. Benieuwd?

We nodigen alle geïnteresseerden, bewoners, handelaars en omwonenden uit op een toelichtingsvergadering over de aanpak van de Markt op dinsdag 24 mei om 19.30 u. in de podiumzaal van GC Den Dries.

 

De eerste schetsen uit het goedgekeurd masterplan gaven eerder al een nieuw beeld voor de omgeving van het centrum. Dit voorlopig schetsontwerp wordt de komende maanden verder verfijnd en uitgewerkt. En het is de bedoeling dat ook jij, als inwoner van Retie, hieraan kunt meewerken! Zo wordt het ontwerp iets van ons allemaal en krijgen we een marktplein met een meerwaarde voor ieder van ons!

 

Stap voor stap richting nieuwe Markt …

Een nieuwe Markt: een gezellige plaats waar de mensen opnieuw samenkomen … een levendige plek vol terrasjes en evenementen … een aangenaam winkelgebied met … OF nog iets anders?

Wat vind jij belangrijk? Welke elementen zijn we vergeten? Wat zijn jouw stoute dromen …

Laat het ons weten, want we willen dat de nieuwe Markt een Markt van én voor iedereen wordt en we hechten belang aan JOUW mening.

Kruis 24 mei daarom met stip aan in je agenda: we verwachten je voor een eerste publieksmoment rond de Markt waarin we de aanpak, de wijze van samenwerken en de verdere planning toelichten. En wat zou je daar zelf eventueel in kunnen en willen betekenen? Er zal bovendien ook voldoende ruimte zijn voor discussie en nieuwe inbreng. Ligt de toekomst van onze gemeente je na aan hart? Graag tot dan!

 

Afspraak op dinsdag 24 mei om 19.30 u. in GC Den Dries.

 

Kan je er helaas niet bij zijn die avond, maar wens je toch op de hoogte gehouden te worden van de stand van zaken, de toekomstplannen en de verschillende inspraak- en participatiemomenten? Geef dan je gegevens door via re10@retie.be of T 014 38 92 37 en volg het Re10-nieuws op de voet.

 

Vandaag is het centrum vooral een plaats waar veel verkeer samenkomt. Een drukke en hectische plaats met weinig rustpunten, waar de schoonheid niet meer primeert. Wij willen dit centrum laten uitgroeien tot een plek waar mensen weer samenkomen. Om te ontspannen, om te winkelen, om elkaar te ontmoeten. Mooi, gezellig, behaaglijk, authentiek. Een plek om je thuis te voelen.

 

Tien projecten geven elk een positieve stimulans aan de leefbaarheid van het centrum. Steeds trouw aan het genoeglijke, rustige en landelijke karakter dat Retie eigen is.

Het centrum wordt grondig hertekend, het zware verkeer wordt geweerd en er komt meer plaats, voldoende ruimte voor een aangenaam evenwicht.

 

Bij de opmaak en de uitvoering van Re10 willen we steeds jou als inwoner betrekken. Met inspraak- en participatietrajecten, duidelijke toelichtingen en een luisterend oor; samen bouwen aan de toekomst van Retie.

 

 


Re10 in 2016 - 2017

 

Maart 2016    Doortrekken ringweg - zwaar verkeer uit centrum 
Mei 2016  Zwaar verkeer wordt langs centrum geleid - invoeren tonnagebeperking     
Mei 2016    Aanstellen ontwerper Markt, Kerkhofstraat en Kasteelstraat
3 mei 2016  Eerste plannen worden afgetoetst met de klankbordgroep
24 mei Publieksmoment: de nieuwe Markt in zicht ...
Najaar 2016  Opstart van inspraaktraject rond parkeren met handelaars, horeca, buurtbewoners, stakeholders ...
Begin 2017  Evaluatie mobiliteitsplan 
Voorjaar 2017  Parkeerbeleid wordt uitgetekend 
Juni 2017 Nieuw mobiliteitsplan van kracht

 

 

Bovendien wordt er met regelmaat teruggekoppeld naar, en afgetoetst met onze klankbordgroep Re10, de voormalige 'klankbordgroep Masterplan'


 

 

Overzicht:

Praktisch

Grondgebiedzaken

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 45
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
  18.00 u. - 20.00 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.