Naar inhoud

Re10 - dorp met een plan

Re10

Retie heeft een plan. Een centrumplan. Een tienjarenplan. Een tienstappenplan. Een mooi en groots, maar realiseerbaar plan. Een plan vóór iedereen en mét iedereen: 'Re10'.

 

De 10 werken van Re10 vloten goed en beginnen meer en meer concreter te worden! Na de geslaagde aanleg van enkele van onze historische straten, werd in maart vorig jaar de hernieuwde Veldenstraat geopend, hét officiële startschot voor een verkeersluwere dorpskern. De daarop volgende invoering van de tonnagebeperking +7,5t zorgt ervoor dat ons centrum de dag van vandaag al een stuk minder hectisch is.

Een belangrijke mijlpaal voor de verkeersleefbaarheid in onze gemeente.

  

Stap voor stap richting nieuwe Markt …

Een nieuwe Markt: een gezellige plaats waar de mensen opnieuw samenkomen … een levendige plek vol terrasjes en evenementen … een aangenaam winkelgebied met … OF nog iets anders?

Wat vind jij belangrijk? Welke elementen zijn we vergeten? Wat zijn jouw stoute dromen …

Laat het ons weten, want we willen dat de nieuwe Markt een Markt van én voor iedereen wordt en we hechten belang aan JOUW mening.

 

Na het publieksmoment in mei 2016 werd een participatietraject opgestart. Heel wat geïnteresseerden gaven zich op om samen met de ontwerpers van IOK de plannen verder te verfijnen. Het traject met de workshops is intussen afgerond. Het resultaat hiervan willen we graag terugkoppelen naar de bevolking.

Daarom nodigen we iedereen uit voor een publieksmoment over de herinrichting van de Kasteelstraat en de Markt. Zowel de geplande infrastructuurwerken in de Kasteelstraat komen aan bod, als de stand van zaken over de herinrichting van het centrum. Graag tot dan!

 

Afspraak op woensdag 26 april om 19.30 u. in GC Den Dries.

 

 

Vandaag is het centrum vooral een plaats waar veel verkeer samenkomt. Een drukke en hectische plaats met weinig rustpunten, waar de schoonheid niet meer primeert. Wij willen dit centrum laten uitgroeien tot een plek waar mensen weer samenkomen. Om te ontspannen, om te winkelen, om elkaar te ontmoeten. Mooi, gezellig, behaaglijk, authentiek. Een plek om je thuis te voelen.

 

Tien projecten geven elk een positieve stimulans aan de leefbaarheid van het centrum. Steeds trouw aan het genoeglijke, rustige en landelijke karakter dat Retie eigen is.

Het centrum wordt grondig hertekend, het zware verkeer wordt geweerd en er komt meer plaats, voldoende ruimte voor een aangenaam evenwicht.

 

Bij de opmaak en de uitvoering van Re10 willen we steeds jou als inwoner betrekken. Met inspraak- en participatietrajecten, duidelijke toelichtingen en een luisterend oor; samen bouwen aan de toekomst van Retie.

 

 


Re10 in 2016 - 2017

 

Maart 2016    Doortrekken ringweg - zwaar verkeer uit centrum 
Mei 2016  Zwaar verkeer wordt langs centrum geleid - invoeren tonnagebeperking     
Mei 2016    Aanstellen ontwerper Markt, Kerkhofstraat en Kasteelstraat
3 mei 2016  Eerste plannen worden afgetoetst met de klankbordgroep
24 mei Publieksmoment: de nieuwe Markt in zicht ...
Najaar 2016  Opstart van inspraaktraject rond parkeren met handelaars, horeca, buurtbewoners, stakeholders ...
Begin 2017  Evaluatie mobiliteitsplan 
Voorjaar 2017  Parkeerbeleid wordt uitgetekend 
Juni 2017 Nieuw mobiliteitsplan van kracht

 

 

Bovendien wordt er met regelmaat teruggekoppeld naar, en afgetoetst met onze klankbordgroep Re10, de voormalige 'klankbordgroep Masterplan'


 

 

Overzicht:

Praktisch

Grondgebiedzaken

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 45
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
  18.00 u. - 20.00 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.