Naar inhoud

Putwater als drinkwater

Putwater gebruiken als drinkwater? Niet zonder de nodige controle!

Gebruik je eigen putwater als bron voor drinkwater? Dan is een regelmatige controle van de kwaliteit nodig. Leidingwater geleverd door de watermaatschappij is steeds een veilige en gezonde keuze voor je drinkwater.

 

Putwater schoon water ?

Water om te drinken, om voedsel of dranken te bereiden, om af te wassen en om te baden of te douchen moet zuiver zijn, en voldoen aan de drinkwaternormen.

Putwater is grondwater, dus geen regenwater, dat via een eigen put gewonnen wordt.  Dit water is meestal kwetsbaar voor verontreiniging waardoor het niet zeker is dat het voor drinkwatertoepassingen kan worden gebruikt.

 

Het water kan vervuild zijn of worden door scheikundige stoffen of door micro-organismen zoals bacteriën. De oorzaak van scheikundige verontreiniging kan zowel natuurlijk zijn (waarbij stoffen zoals fluor, boor of arseen vrijkomen uit bepaalde afzettingen en gesteenten) als veroorzaakt worden door vervuiling van  landbouw en industrie, lekkende stookolietanks, lekkende riolering  of beerputten. Het drinken van verontreinigd putwater houdt gezondheidsrisico’s in. Meer informatie kan je vinden op de website van Zorg en Gezondheid: www.zorg-en-gezondheid.be/putwater.aspx.

 

Wat en hoe controleren ?

Een controle van het putwater op drinkbaarheid is absoluut noodzakelijk. Zonder controle weet je niet of het water gezond is om te drinken. Zelfs als het water lekker smaakt, en helder, kleur- en geurloos is, dan nog kan het zijn dat het niet drinkbaar is. Als putwatergebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor deze controle.

 

Gebruik je putwater als drinkwater voor je gezin, dan schrijft de Vlaamse wetgeving voor om minstens bij de opstart alle parameters die opgenomen zijn in de wetgeving te laten controleren door en erkend laboratorium: dit heet een auditcontrole. Deze uitgebreide controle moet om de 10 jaar gebeuren. Als het putwater nog nooit eerder geanalyseerd werd, kan je beter meteen een auditcontrole laten uitvoeren. Vraag aan het labo dat de analyse doet, om alle parameters van het drinkwaterbesluit te meten.

 

Dat het putwater op het ogenblik van de audit voldoet aan de drinkwaternormen, wil niet zeggen dat het drinkbaar blijft! Een regelmatige controle van een beperkt aantal parameters is zeker aan te raden. Richtlijnen vind je op onderstaande websites. Gebruik je het putwater als drinkwater in het kader van een openbare of commerciële activiteit? Dan ben je een private waterleverancier en moet je de kwaliteit van je putwater frequenter opvolgen en moet je rapporteren aan de Vlaamse overheid.

 

Meer informatie over de opvolging van de kwaliteit van putwater is te vinden op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij: www.vmm.be/water/drinkwater.

 

Let op voor arseen.

Arseen is een stof die in de Kempen van nature vaak in hoge concentraties voorkomt. Ook de zware metaalindustrie kan lokaal voor arseenverontreiniging zorgen. Omdat arseen een kankerverwekkende stof is, is de arseenwaarde best zo laag mogelijk. De waarde  moet zeker lager zijn dan 10 microgram per liter (een microgram is een miljoen keer kleiner dan een gram). Zorg er dus voor dat je putwater zeker op arseen wordt getest.

 

Putwatergebruik in  de veehouderij, landbouw- en tuinbouwbedrijven en in andere levensmiddelenbedrijven

De vereiste kwaliteit van putwater in de veehouderij, land- en tuinbouw is afhankelijk van het gebruiksdoel. Wanneer dit noodzakelijk is om verontreiniging te voorkomen, moet schoon water of drinkwater worden gebruikt. Meer informatie hierover is terug te vinden in de betrokken sectorgids: www.vegaplan.be/index.php?id=305#v_plantaardig_A.

 

Putwater gebruikt tijdens de verwerking of distributie van voeding in  levensmiddelenbedrijven dient te beantwoorden aan de drinkwaternormen en regelmatig te worden gecontroleerd op de drinkbaarheid. Meer informatie op de website van het FAVV:

www.afsca.be/autocontrole-nl/informatie/waterkwaliteit/default.asp

Praktisch

OCMW

Kerkhofstraat 39
2470 Retie


Tel:  014 38 95 30 en 0800 35 442 (gratis)
E-mail

Openingsuren

Openingsuren

  • maandag tot en met vrijdag van 08.30 u. tot 11.30 u.  
  • dinsdagavond van 17.30 u. tot 19.30 u.

Sociale Dienst

op afspraak

 

Sociaal verwarmingsfonds en Pensioendienst

op afspraak

 

Thuiszorg

op afspraak

 

Mindermobielencentrale

op afspraak

 

Serviceflats
op afspraak

 

Financieel beheerder

op afspraak

 

Juridische Dienst

elke maandag en woensdag op afspraak
elke eerste en derde dinsdagavond van de maand op afspraak

 

Secretaris

maandag tot en met vrijdag op afspraak

 

Na de openingsuren telefonisch bereikbaar:

Administratie tot 16.00 u.
Sociale Dienst tot 16.00 u.
Vrijdagnamiddag gesloten 

Meer info