Naar inhoud

Aanleggen van hagen, houtkanten en bomen

Het gemeentebestuur wil een stimulans geven voor het aanplanten van kleine landschapselementen in het landelijk gebied. Hagen, houtkanten en bomenrijen die als zelfstandig element voorkomen en die bestaan uit streekeigen boom- en struiksoorten komen in aanmerking voor een premie.

Voorwaarden

  • De aanplanting moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bestaande wetten, reglementen en gebruiken.
  • De combinatie met een gaasdraad met een minimum afmeting van de mazen van 8 cm x 8 cm is mogelijk.
  • Het plantgoed moet een minimale afmeting hebben van 40 tot 60 cm hoogte voor bosplantsoen en heesters, en 8 tot 10 cm stamomtrek bij hoogstammige bomen.
  • De premie dient schriftelijk aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen door middel van het voorgeschreven aanvraagformulier . De premie bedraagt 0,25 EUR per stuk voor bosplantsoenen en heesters, en 7,00 EUR per hoogstammige boom, met een maximum van 200,00 EUR per kadastraal perceel en per dienstjaar.

Komen niet in aanmerking voor een subsidie: percelen in woongebieden, aanplantingen rond gebouwen, afbakeningen van siertuinen en perken, en (her)beplanting opgelegd in natuur,- kap-, bouw-, of milieuvergunningen.


Meer info: dienst Grondgebiedzaken, T 014 38 92 42, E tom.soffers@retie.be

Praktisch

dienst Omgeving

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 45
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.

Meer info