Naar inhoud

Leegstand

Sinds 1 januari 2010 zijn de bevoegdheden omtrent leegstand en de reeds geïnventariseerde leegstaande panden overgedragen van het Vlaamse gewest naar de gemeente. Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden.
De gemeente heeft hiervoor een gemeentelijk leegstandsreglement opgesteld dat je hieronder of bij de Dienst Grondgebiedzaken kan raadplegen. 
Deze opdracht werd gedelegeerd aan de Intergemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK).
Concreet zal IOK de vaststelling van leegstand, de opmaak en het bijhouden van het leegstandsregister, de beroepsprocedure en de aanvragen tot schrapping op zich nemen.

Hoe wordt leegstand vastgesteld?
Voor de inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen zal IOK zowel administratieve gegevens raadplegen als plaatsbezoeken uitvoeren en dit op basis van de indicaties voor leegstand, opgelijst in het gemeentelijk leegstandsreglement. Indien kan worden vastgesteld dat het gebouw of de woning minimaal 12 opeenvolgende maanden leegstaat, zal IOK een administratieve akte opmaken en de eigenaar(s) hiervan in kennis stellen.

Hoe kan je in beroep gaan tegen deze beslissing?
Als eigenaar heb je 30 dagen de tijd, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van dit schrijven, om beroep aan te tekenen tegen de beslissing in deze administratieve akte. Het is bijgevolg aan de eigenaar(s) om te bewijzen dat de woning of het gebouw niet leeg stond gedurende deze periode van 12 opeenvolgende maanden. Na indiening van het beroep heeft IOK 90 dagen de tijd om een beslissing te nemen omtrent het ingediende beroep en de opname van het pand in het leegstandsregister.

Kan mijn pand geschrapt worden uit het leegstandsregister?
Bij IOK kan eveneens een schrapping uit het leegstandsregister aangevraagd worden indien je als eigenaar het bewijs levert dat het pand gedurende 6 opeenvolgende maanden in gebruik is.

Moet ik een heffing betalen?
De gemeente heeft momenteel geen heffing op leegstaande panden. Dit betekent dat je niet wordt belast op het langdurig leeg laten staan van het onroerend goed. De gemeente, en per uitzondering het Vlaamse gewest, is echter in de mogelijkheid om de komende jaren alsnog een heffing in te voeren.

Wat zijn de alternatieven?
De gemeente wenst met een actief leegstandsbeleid zoveel mogelijk leegstaande panden opnieuw op de markt te brengen. Zo kan je als eigenaar van een leegstaand pand overwegen om dit te renoveren (waar diverse premies voor beschikbaar zijn), te verkopen, te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor …
Meer informatie omtrent bovenstaande procedure en de diverse alternatieven voor leegstand kan je vinden in de infobrochure ‘leegstand’ die je hieronder kan downloaden of kan je bekomen bij de Dienst Grondgebiedzaken.

Meer informatie:
IOK, Dirk Poelmans, T 014 58 09 91, E leegstand@iok.be  
Dienst Grondgebiedzaken, Markt 1, 2470 Retie, T 014 38 92 45, E bouw.en.milieudienst@retie.be  

Praktisch

dienst Omgeving

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 45
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.

Meer info