Naar inhoud

Energieprestatieregelgeving 2012

Kempens Woonplatform
Vanaf 1 januari 2012 wordt de energieprestatieregelgeving verstrengd. Bij nieuwe woningen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2012 geldt E70 als maximale E-peil en wordt het maximale K-peil verlaagd naar K40. Daarnaast wordt ook de isolatiegraad voor buitenmuren, daken, vloeren en vensters verstrengd voor alle types werkzaamheden (nieuwbouw, uitbreidingen en verbouwingen).

Om de nieuwe isolatie-eisen te behalen moet er minstens 1.3-beglazing worden geplaatst. Ook zal ofwel een dikkere, ofwel een beter isolerende thermische isolatie nodig zijn in buitenmuren, daken en vloeren. Praktisch bekeken zal er in buitenmuren zeker +/- 11 cm minerale wol, +/- 9 cm XPS-isolatie of +/- 8 cm PUR-schuim nodig zijn. In hellende daken is minstens 16 cm minerale wol vereist. Vloeren worden minstens geïsoleerd met +/- 6 cm EPS-isolatie of +/- 5 cm XPS of gespoten PUR. Mogelijk zijn er wel grotere dikten nodig zodat het gebouw ook voldoet aan maximum E70 en K40. De eisen voor de minimale gecontroleerde ventilatie voor een gezond binnenklimaat blijven behouden.

Het bouwen van een meer energiezuinige woning zal een extra investering vergen. Met de huidige en te verwachten energieprijzen wordt die meerinvestering wel binnen een beperkte termijn terugverdiend. Dit door de lagere energiefacturen die voortvloeien uit deze ingrepen. Na het doorlopen van de terugverdientijd resulteren deze investeringen voor zuivere winst. Je architect zal je bijstaan en begeleiden om aan de nieuwe eisen te voldoen. Een EPC-verslaggever zal voor de start van de werken een berekening maken van het ontwerp. Indien nodig kunnen er op dat moment nog bepaalde materialen of installaties bijgestuurd worden om na de uitvoering de eisen te behalen.

Alles wat je wil weten over wonen in de Kempen, vind je op www.kempenswoonplatform.be

Meer info