Naar inhoud

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn

logo OCMW

De voorzitter van het OCMW van Retie heeft de eer u ervan op de hoogte te stellen dat, op grond van de artikelen 29 en 30 van het Organiek Decreet van 19 december 2008 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zal zetelen in de raadzaal van het gemeentehuis van Retie, Markt 1 op maandag 18 december om 19.30 u.

 

Hieronder kan u de agenda van de publieke zitting raadplegen.