Naar inhoud

Aanvraag nieuwe PIN-code via internet

Elektronische identiteitskaart

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent een document met codes naar de burger. Indien men de PIN-code niet meer kent en niet meer in het bezit is van dit document kan men een nieuwe code aanvragen. Sommige gemeenten bieden deze dienst aan via hun e-loket.

De aanvraag kan nu ook gebeuren via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken (zie W www.ibz.rrn.fgov.be onder 'identiteitsdocumenten en elektronische kaarten/eID/pin-puk codes'). De aanvrager vult zijn rijksregisternummer in en een geldig e-mailadres waarnaar een bevestiging van de aanvraag verstuurd zal worden. De nieuwe codes worden dan verstuurd naar de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is.

Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoeft men dus niet meer naar het gemeentebestuur. Dat is wel nog nodig om de nieuwe PIN-code in dienst te stellen.

 

Kostprijs: 5,10 EUR

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 63
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag

08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.