Naar inhoud

Politiereglement Kempen Noord-Oost

Met als doel te streven naar een gelijkwaardige rechtszekerheid voor de burger binnen onze politiezone en te komen tot een uniform optreden van de politie binnen de 3 gemeenten (Retie, Arendonk en Ravels) van de Politiezone Kempen Noord-Oost, is er nood aan een 'Uniform Gemeentelijk Politiereglement', verder UGP genoemd.
Om dit doel te bereiken hebben de drie gemeentebesturen een uniforme structuur uitgewerkt, waarin alle bestaande politieverordeningen opgenomen werden.

Je kunt het volledige Uniform Gemeentelijk Politiereglement hieronder downloaden.

Praktisch

Politieraad

Meer info