Naar inhoud

Verminderd tarief openbaar vervoer

Het verminderd tarief openbaar vervoer geldt voor alle personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, evenals voor hun personen ten laste.
Dit geldt eveneens voor de:

  • rechthebbende op het leefloon en de personen die zij ten laste hebben;
  • rechthebbende op financiële steun verleend door het OCMW, geheel of gedeeltelijk ten laste van de staat, en de personen die zij ten laste hebben;
  • rechthebbende op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (IGO) en hun personen ten laste;
  • rechthebbenden op een tegemoetkoming voor personen met een handicap en hun personen te laste;
  • kinderen die recht hebben op de verhoogde kinderbijslag;
  • langdurig werklozen.

Op vertoon van deze kaart geniet je 50 % reductie in 2e klasse. De WIGW-verminderingskaart bestaat uit een moederkaart en een valideringsbiljet. Op de moederkaart vind je de toekenningsvoorwaarden van de vermindering, je pasfoto, je naam en voornaam, geboortedatum en de geldigheidsperiode. Het valideringsbiljet vermeldt de periode tijdens dewelke je recht hebt op de vermindering naargelang de periode die vermeld staat op het attest van jemutualiteit.


Meer info: De Lijn Turnhout, Grote Markt (Stadhuis), 2300 Turnhout, T 014 63 92 31

Praktisch

OCMW

Kerkhofstraat 39
2470 Retie


Tel:  014 38 95 30 en 0800 35 442 (gratis)
E-mail

Openingsuren

Openingsuren

  • maandag tot en met vrijdag van 08.30 u. tot 11.30 u.  
  • dinsdagavond van 17.30 u. tot 19.30 u.

Sociale Dienst

op afspraak

 

Sociaal verwarmingsfonds en Pensioendienst

op afspraak

 

Thuiszorg

op afspraak

 

Mindermobielencentrale

op afspraak

 

Serviceflats
op afspraak

 

Financieel beheerder

op afspraak

 

Juridische Dienst

elke maandag en woensdag op afspraak
elke eerste en derde dinsdagavond van de maand op afspraak

 

Secretaris

maandag tot en met vrijdag op afspraak

 

Na de openingsuren telefonisch bereikbaar:

Administratie tot 16.00 u.
Sociale Dienst tot 16.00 u.
Vrijdagnamiddag gesloten 

Meer info