Naar inhoud

De 3master Campus Retie

De 3master Campus Retie is een gemeenschapsschool voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs (type 1, 2, 4, 7 en 8) met een internaat voor buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 7 en 8).

Het kind wordt teamgericht, integraal benaderd vanuit een neutrale invalshoek. De voornaamste doelstelling is er mee voor te zorgen dat het kind later optimaal inpast in de maatschappij. De basisregel is de ontwikkelingskansen van het kind maximaal tot ontplooiing te laten komen met respect voor het kind en zijn omgeving.

De school is samen met de secundaire school voor buitengewoon onderwijs gelegen op een domein aan de rand van de dorpskern van de landelijke gemeente Kasterlee. De leefgroepen van het internaat zijn in Beerse gehuisvest.

Kinderen met een autismespectrumstoornis en kinderen met een ernstige meervoudige handicap verblijven in de deelgemeente Tielen. Hier zijn ook drie leefgroepen van het internaat, specifiek voor deze groep kinderen.

Kinderen met leerstoornissen en kinderen met een licht verstandelijke handicap gaan naar school in de vestigingsplaats Retie.


Onderwijsaanbod in Retie

  • zes klassen lager onderwijs voor kinderen tussen 6 en 13 jaar met een licht mentale handicap (type 1)
  • zeven klassen lager onderwijs voor kinderen tussen 6 en 13 jaar met ernstige leerstoornissen (type 8)
  • twee klassen lager onderwijs voor kinderen tussen 6 en 13 jaar met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid, die nood hebben aan een geïndividualiseerde autiwerking. In de mate van het mogelijke worden de eindtermen van het gewoon onderwijs nagestreefd. Het accent ligt op het welbevinden van het kind.

 

Meer info: W www.de3master.be

Praktisch

De 3master

De 3master Campus Retie basisonderwijs

Jozef Cardijnstraat 48
2470 Retie


Tel:  014 37 86 65
E-mail

Meer info