Naar inhoud

Vrijwilligerswet

Veel Retiese organisaties werken met vrijwilligers. Zij moeten rekening houden met de wet betreffende de rechten van de vrijwilliger. Deze wet wil de vrijwilligers beschermen via de organisatie waarin ze zicht engageren.

Er is sprake van vrijwilligerswerk als deze activiteit onbezoldigd en op vrijwillige basis ten bate van derden gebeurt, buiten privé-verband en buiten arbeidsverband.
Hoewel in principe onbezoldigd, is het toch mogelijk om de vrijwilliger een tegemoetkoming te geven. Dit kan via twee systemen: een forfaitaire of een reële onkostenvergoeding.


Over welke organisaties gaat het?

  • feitelijke verenigingen, bv. Chiro, buurtcomités,…
  • private verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s)
  • publieke rechtspersonen, bv. lokale besturen

Verplichtingen
De wet legt een verzekeringsplicht Burgerlijke Aansprakelijkheid op voor de organisaties. Daarnaast geldt een informatieplicht om de vrijwilligers te informeren over de organisatie, zodat de vrijwilliger weet waaraan hij zich mag verwachten op vlak van rechten en plichten.


Meer info: W www.vrijwilligerswerk.be

Meer info