Naar inhoud

Billijke Vergoeding

Wat is de Billijke Vergoeding?
De Billijke Vergoeding (BV) is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. In België worden deze rechten geïnd door Uradex en Simim.

Wanneer Billijke Vergoeding betalen?
De Billijke Vergoeding is verschuldigd wanneer opgenomen muziek op een publiek toegankelijke plaats weergegeven wordt. Wanneer je een activiteit organiseert op een locatie waar geregeld activiteiten doorgaan waarbij vooraf opgenomen muziek gespeeld wordt, bestaat de kans dat de eigenaar een jaarcontract heeft afgesloten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor GC Den Dries.

Wie moet Billijke Vergoeding betalen?
De Billijke Vergoeding moet betaald worden door de organisator. De aanvraag moet uiterlijk vijf dagen voor het evenement ingediend zijn. Het tarief is afhankelijk van verschillende factoren zoals de oppervlakte waar de muziek gespeeld wordt, de aard van de activiteit en de toegangsprijs. Zelfs als de toegang gratis is, moet je Billijke Vergoeding betalen.

In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid de Billijke Vergoeding. Het moet dan gaan om:

  • een lokale vereniging met voornamelijk vrijwilligers;
  • inkomprijs lager dan 6,00 euro;
  • de totale Billijke Vergoeding die zou moeten betaald worden lager dan 100 euro incl. btw;
  • de locatie ligt in het Nederlandstalige taalgebied;
  • op de locatie vonden het vorige kalenderjaar minder dan vijf activiteiten plaats waarbij Billijke Vergoeding betaald werd.

Meer info: W www.ikgebruikmuziek.be; www.bvergoed.be

Meer info