Naar inhoud

SABAM

Wat is SABAM?
SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Zij heeft tot doel om alle auteursrechten in België te innen en te verdelen. SABAM is een collectieve beheersvereniging en, voor alle duidelijkheid, een privé-bedrijf. Het is dus geen ministerie of een overheidsbedrijf.

Wanneer moet je SABAM betalen?
Je bent verplicht om SABAM te betalen bij theater- of dansvoorstellingen, muziek op een fuif, gebruik van achtergrondmuziek bij bijvoorbeeld eetfestijnen, optredens van groepen die aangesloten zijn bij SABAM en bij optredens van covergroepen.

Wanneer moet je GEEN SABAM betalen?
• Bij educatieve activiteiten
• Bij werken die niet meer beschermd zijn. Dit is het geval bij werken 70 jaar na overlijden van de langstlevende auteur.
• Bij optredens van groepen die niet aangesloten zijn bij SABAM en eigen nummers spelen
• Bij het spelen van muziek in huiselijke kring

Wie moet SABAM betalen?
SABAM moet betaald worden door de organisator van het evenement. De aanvraag moet ten laatste tien dagen voor het evenement plaatsvindt worden betaald. Het tarief is afhankelijk van verschillende factoren zoals de oppervlakte waar de muziek gespeeld wordt, de aard van de activiteit en de toegangsprijs. Zelfs als de toegang gratis is, moet je SABAM betalen.

Meer info
Luc Matheussen, Commercieel afgevaardigde Kempen
Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel 
T 0474 86 00 34 
E luc.matheussen@sabam.be 
W www.sabam.be

Meer info