Naar inhoud

Vakantietoezicht

Om inbraak en diefstal in je woning te voorkomen, kan je heel wat maatregelen nemen. De Lokale Politie geeft je graag de nodige raad en inlichtingen.

  1. Berg waardevolle zaken veilig op.
  2. Bescherm achterblijvende voertuigen.
  3. Zorg voor een bewoonde indruk.
  4. Vraag vakantietoezicht aan.

Als je op vakantie gaat, kan de Lokale Politie toezicht houden op je woning. Je dient enkel een aanvraag voor vakantietoezicht in te vullen en af te geven aan je wijkagent of op het hoofdcommissariaat. Vermeld steeds je naam en adres, de periode van afwezigheid, het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent en een persoon die kan verwittigd worden in geval van nood. Deze formulieren kan je krijgen bij de Lokale Politie of op www.politiekempennoordoost.be.

Mocht je toch het slachtoffer zijn van een diefstal, dan doe je best het volgende: 

  • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de Lokale Politie. 
  • Tracht eventuele sporen niet te wissen (bv. inbraaksporen, voet- of vingerafdrukken,…) zodat ze verder onderzocht kunnen worden. 
  • Stel een lijst op van de verdwenen voorwerpen en hun omschrijving. Voeg er eventueel foto’s bij. 
  • Indien er waardepapieren gestolen werden, verwittig dan zo snel mogelijk je bank.

Meer info