Naar inhoud

Buurtinformatienetwerk

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband in een woonkern tussen burgers en de Lokale Politie. Dit samenwerkingsverband heeft drie doelstellingen: 

  • het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel; 
  • het bevorderen van de sociale controle; 
  • het verspreiden van de preventiegedachte.

In een BIN kunnen de Lokale Politie en de BIN-leden op regelmatige basis informatie uitwisselen. Zo kunnen preventietips en meldingen over (mogelijke) criminaliteit of pijnpunten vlot verspreid worden. Het is een stimulans tot het nemen van preventieve maatregelen en een aanzet tot een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid.

Contactpersonen van BIN’s in Retie: 

  • Lokale Politie 
  • Brug 2: Harrie Van Den Meijdenberg, Zanddijkdreef 9, T 014 37 32 47, E harrie.vandenmeijdenberg@telenet.be 
  • Looiend: Jan Van Gorp, Looiend 52, T 0479 93 77 82,E jan.van.gorp@telenet.be 
  • Oude Arendonksebaan: Paul Sips, Oude Arendonksebaan 57, T. 014 37 18 43, E paul.sips@telenet.be 
  • Schoonbroek: Jan Peeters, Hesstraat 1, T 014 67 71 09 en Rik Raeymaekers, Sint-Jobstraat 1, T 014 67 08 85, E rra@telenet.be

Meer info