Naar inhoud

RVA

RVA staat voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Je kan er terecht voor informatie over uitkeringen in geval van (tijdelijke) werkloosheid, brugpensioen, deeltijdse arbeid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet of bij het sluiten van een onderneming.
De RVA tracht fraude te voorkomen en te bestrijden bij uitkeringstrekkers en werkgevers, vordert onterecht verkregen uitkeringen terug en beoordeelt de inspanningen van werklozen om werk te vinden op een rechtmatige manier. Daarnaast levert de RVA attesten af met het oog op tewerkstelling en neemt hij een deel van het loon ten laste bij de tewerkstelling van moeilijk te plaatsen werklozen. De RVA organiseert het systeem van de dienstencheques en volgt de vervangingsplicht bij brugpensioen op.


Meer info: PWA-kantoor en RVA, Spoorwegstraat 24, 2300 Turnhout, T 014 44 30 90, F 014 44 30 95, W www.rva.be

Meer info