Naar inhoud

Vrijstelling verkeersbelasting op een auto

De volgende personen genieten van de vrijstelling van de verkeersbelasting: 

  • personen die volledig blind zijn; 
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen; 
  • personen van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd (met inbegrip van de personen wier beide handen zijn geamputeerd vanaf de pols); 
  • personen die blijvend invalide zijn aan de onderste ledematen voor minstens 50 %; 
  • militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die in die hoedanigheid een invaliditeitspensioen van ten minste 60 % genieten.

De vraag tot vrijstelling moet schriftelijk gebeuren bij de Gewestelijke Directeur van de Directe Belastingen, Tabaksvest 50, 2000 Antwerpen. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een geldig attest van invaliditeit.
De Sociale Dienst van het OCMW helpt je bij deze aanvraag.

Praktisch

OCMW

Kerkhofstraat 39
2470 Retie


Tel:  014 38 95 30 en 0800 35 442 (gratis)
E-mail

Openingsuren

Openingsuren

  • maandag tot en met vrijdag van 08.30 u. tot 11.30 u.  
  • dinsdagavond van 17.30 u. tot 19.30 u.

Sociale Dienst

op afspraak

 

Sociaal verwarmingsfonds en Pensioendienst

op afspraak

 

Thuiszorg

op afspraak

 

Mindermobielencentrale

op afspraak

 

Serviceflats
op afspraak

 

Financieel beheerder

op afspraak

 

Juridische Dienst

elke maandag en woensdag op afspraak
elke eerste en derde dinsdagavond van de maand op afspraak

 

Secretaris

maandag tot en met vrijdag op afspraak

 

Na de openingsuren telefonisch bereikbaar:

Administratie tot 16.00 u.
Sociale Dienst tot 16.00 u.
Vrijdagnamiddag gesloten 

Meer info