Naar inhoud

Voorkeurtarief in het kader van de ziekteverzekering

Personen wiens financiële draagkracht niet zo groot is, kunnen genieten van het voorkeurtarief. Het gaat om mensen die behoren tot één van de volgende categorieën:
 • weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen van loontrekkenden en zelfstandigen; 
 • mijnwerkers op invaliditeitspensioen; 
 • personen met een handicap van de algemene regeling; 
 • personen met een handicap in de regeling zelfstandigen (na 1 jaar ziekte); 
 • residenten in België vanaf 65 jaar; 
 • ex-ambtenaren in Afrika (vanaf de pensioengerechtigde leeftijd); 
 • gepensioneerden ten laste van een buitenlandse wetgeving, ingeschreven in België; 
 • personen met recht op een leefloon of een equivalent hiervan als OCMW-steun; 
 • personen aan wie een tegemoetkoming personen met een handicap wordt  uitbetaald; 
 • personen aan wie het gewaarborgd inkomen voor bejaarden wordt uitbetaald (inkomensgarantie voor ouderen); 
 • personen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap (kinderbijslagfonds); 
 • werklozen +1 jaar, ouder dan 50 jaar (sinds 1 juli 2001 ook samenwonenden).
De mutualiteit onderzoekt of personen behoren tot één van bovenstaande categorieën en voert een inkomenonderzoek om na te gaan of personen gerechtigd zijn.
Op het klevertje van de mutualiteit kan je nagaan of je het voorkeurtarief reeds geniet. Links onderaan het klevertje staat een code bestaande uit drie cijfers, een schuine streep en opnieuw drie cijfers. Wanneer het derde en zesde cijfer het getal ‘1’ is, heb je het voorkeurtarief.

Aan het voorkeurtarief zijn volgende voordelen verbonden: 
 • een hogere terugbetaling door de mutualiteit van je dokterskosten en een aantal andere gezondheidszorgen; 
 • vrijstelling van algemene provinciebelasting voor je hoofdverblijf; 
 • een verminderingkaart voor het openbaar vervoer.

Praktisch

OCMW

Kerkhofstraat 39
2470 Retie


Tel:  014 38 95 30 en 0800 35 442 (gratis)
E-mail

Openingsuren

Openingsuren

 • maandag tot en met vrijdag van 08.30 u. tot 11.30 u.  
 • dinsdagavond van 17.30 u. tot 19.30 u.

Sociale Dienst

op afspraak

 

Sociaal verwarmingsfonds en Pensioendienst

op afspraak

 

Thuiszorg

op afspraak

 

Mindermobielencentrale

op afspraak

 

Serviceflats
op afspraak

 

Financieel beheerder

op afspraak

 

Juridische Dienst

elke maandag en woensdag op afspraak
elke eerste en derde dinsdagavond van de maand op afspraak

 

Secretaris

maandag tot en met vrijdag op afspraak

 

Na de openingsuren telefonisch bereikbaar:

Administratie tot 16.00 u.
Sociale Dienst tot 16.00 u.
Vrijdagnamiddag gesloten 

Meer info