Naar inhoud

Vermindering onroerende voorheffing

Huurders en eigenaars-bewoners van een onroerend goed hebben recht op een forfaitaire vermindering van de onroerende voorheffing wanneer op 1 januari van het aanslagjaar:

  • de eigenaar-bewoner/huurder een arbeidsongeschiktheid van minimum 66 % heeft; 
  • de eigenaar-bewoner/huurder twee of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen ten laste heeft; 
  • op hetzelfde adres andere gezinsleden een attest van invaliditeit kunnen voorleggen; 
  • het KI kleiner of gelijk aan 745 euro is.

Deze forfaitaire vermindering wordt automatisch toegekend.

Meer info