Naar inhoud

Onderhoud wegen

Het gemeentelijk werkliedenpersoneel zorgt voor:

  • het regelmatig opruimen van zwerfvuil op en langs de wegen en op alle openbare plantsoenen en pleinen;
  • een efficiënte sneeuw- en ijzelbestrijding tijdens de winterperiode, volgens een bepaalde volgorde. Ook de bewoners moeten volgens het politiereglement zelf het voetpad voor hun eigendom sneeuw- en ijzelvrij maken over een breedte van één meter;
  • de kleinere en dagelijkse onderhoudswerken aan wegen, voetpaden en fietspaden;
  • de gewone onderhoudswerken aan rioleringen. Deze werken omvatten onder meer het uitvoeren van kleine herstellingen aan huisaansluitingen onder het openbaar domein, het herstellen of vastleggen van putdeksels enzovoort

 

Buitengewone onderhoudswerken worden aanbesteed en dus uitgevoerd door aannemers:

  • herstellingswerken aan wegen en rioleringen;
  • onderhoud en kleine herstellingen van pompstations;
  • reinigen van straatkolken;
  • verbeteren of vernieuwen van bestaande wegen

Praktisch

Technische Dienst

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 40
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.

Meer info