Naar inhoud

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen hun auto, of de auto waarmee ze zich laten vervoeren, op een speciale parkeerplaats zetten. Dit is enkel toegelaten voor personen die beschikken over de speciale parkeerkaart van de Federale Overheid Dienst Sociale Zekerheid (FOD). Tijdens het parkeren leg je de kaart achter de voorruit. Je kan de parkeerkaart aanvragen via een formulier bij de Sociale Dienst van het OCMW. De handicap bewijs je aan de hand van een medisch attest, afgeleverd door een gerechtelijke of administratieve overheid.

De kaart is bestemd voor personen:

 • met een blijvende invaliditeit van 80 %;
 • die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie deze geamputeerd zijn;
 • met 50 % blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen;
 • die 12 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid (schaal van toepassing in het kader van de tegemoetkomingen over de personen met een handicap);
 • die minimum 2 punten behalen op het criterium ‘verplaatsingsmogelijkheden’ op de schaal van zelfredzaamheid;
 • burger- en oorlogsinvaliden met ten minste 50 % oorlogsinvaliditeit.

De kaart geeft in België recht op:

 • het parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone);
 • het parkeren op plaatsen, uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap (aangeduid door een P-bord met een blauwe achtergrond en een wit symbool dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt);
 • de vrijstelling van gemeentelijk parkeergeld als de gemeente dit toestaat. Een aantal gemeenten staat het gratis parkeren toe.
 • gratis parkeren op parkeerplaatsen bij de NMBS.

Bij verlies, diefstal, vernietiging, beschadiging of onleesbaarheid van de kaart kan je een duplicaat bekomen. Het volstaat om een nieuwe aanvraag in te dienen met de vermelding dat het om de aanvraag van een duplicaat gaat. In dit geval moet je geen bewijs van handicap toevoegen. De beschadigde of onleesbare kaart moet je, ten laatste bij de aflevering van de nieuwe kaart, terugsturen naar de FOD Sociale Zekerheid.
Bij verlies of diefstal moet je bij de nieuwe aanvraag een verklaring van de politie voegen.

Praktisch

OCMW

Kerkhofstraat 39
2470 Retie


Tel:  014 38 95 30 en 0800 35 442 (gratis)
E-mail

Openingsuren

Openingsuren

 • maandag tot en met vrijdag van 08.30 u. tot 11.30 u.  
 • dinsdagavond van 17.30 u. tot 19.30 u.

Sociale Dienst

op afspraak

 

Sociaal verwarmingsfonds en Pensioendienst

op afspraak

 

Thuiszorg

op afspraak

 

Mindermobielencentrale

op afspraak

 

Serviceflats
op afspraak

 

Financieel beheerder

op afspraak

 

Juridische Dienst

elke maandag en woensdag op afspraak
elke eerste en derde dinsdagavond van de maand op afspraak

 

Secretaris

maandag tot en met vrijdag op afspraak

 

Na de openingsuren telefonisch bereikbaar:

Administratie tot 16.00 u.
Sociale Dienst tot 16.00 u.
Vrijdagnamiddag gesloten 

Meer info