Naar inhoud

Gemeentelijke Basisschool Retie

De Gemeentelijke Basisschool Retie heeft twee vestigingsplaatsen: een volledige basisschool in het hart van Retie en een lagere afdeling in het centrum van Schoonbroek. 

De school heeft een moderne visie op ontwikkeling en opvoeding waarbij, naast een totale persoonlijkheidsontwikkeling met aandacht voor hoofd, hart en handen, eveneens onderstaande GBRetie-kernideeën worden nagestreefd:

  • Een doorgaande lijn in opvoeding van 2,5 tot 12 jaar met o.a. klasdoorbrekend werken; 
  • Aandacht voor elk kind in en buiten de klas met een zorgteam (zorgcoördinator, taakjuf, zorgjuffen, ambulante leerkrachten, GOK-leerkrachten, vreemdetalenjuf); 
  • Een rijk milieu met wereldgeoriënteerd onderwijs; 
  • Een sportactieve school met een ruim aanbod zowel voor, na als tijdens de schooluren; 
  • Een school met een lage drempel voor kinderen en ouders met o.a. activiteiten waar we op hulp rekenen (lees-, knutsel-, kook-, zwemouder,…); 
  • Onderwijs in dialoog met kinderen; 
  • Een school met ICT-infrastructuur met o.a. computers in elke klas, een mobiele computerklas en digitale schoolborden.

De Gemeentelijke Basisschool Retie behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. De school staat open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van cursus godsdienst, niet-confessionele zedenleer of vrijstelling ervan is gewaarborgd.

GBRetie is tevens administratieve zetel van Scholengemeenschap De Toverkijker, een scholengemeenschap met zeven gemeentelijke basisscholen uit Arendonk, Dessel, Kasterlee en Retie.


Meer info:directie@gbretie.be, W www.gbretie.be, W www.detoverkijker.be