Naar inhoud

Thuiszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen

Thuiszorg Kempen verleent tijdelijke hulp aan alleenstaanden en gezinnen die omwille van lichamelijke, psychische of sociale redenen niet meer of onvoldoende zelf kunnen instaan voor huishoudelijke, verzorgende en andere noodzakelijke taken in hun thuisomgeving.

Het OCMW van Retie is aangesloten bij IVA Thuiszorg Kempen. (intern verzelfstandigd agentschap van Welzijnszorg Kempen).

De aangeboden hulp kan ondersteunend, ontlastend en/of vervangend zijn. Het is de bedoeling dat deze hulp van tijdelijke aard is; in sommige gevallen zal echter langdurige hulp nodig zijn. Hulp kan, afhankelijk van de situatie, geboden worden met halve of met hele dagen. Indien deze dienst niet over de mogelijkheden beschikt om je optimaal te helpen, is een samenwerking met andere privédiensten aangewezen.

Men betaalt een bijdrage per uur die wordt vastgesteld, rekening houdend met het inkomen, de gezinssamenstelling en eventuele invaliditeit. Bij zware hulpbehoevendheid kan er een vermindering op de bijdrage verleend worden. De prijs wordt jaarlijks herbekeken.

 

Contactpersoon:

Rob Adams (T 0495 71 67 77)


Zitdag in OCMW:

Elke dinsdag (van 09.00 u. tot 12.00 u. en 13.00 u. tot 15.00 u.) en elke donderdag van de even weken en tevens op afspraak (T 0495 71 67 77).

 

 

Praktisch

OCMW

Kerkhofstraat 39
2470 Retie


Tel:  014 38 95 30 en 0800 35 442 (gratis)
E-mail

Openingsuren

Openingsuren

  • maandag tot en met vrijdag van 08.30 u. tot 11.30 u.  
  • dinsdagavond van 17.30 u. tot 19.30 u.

Sociale Dienst

op afspraak

 

Sociaal verwarmingsfonds en Pensioendienst

op afspraak

 

Thuiszorg

op afspraak

 

Mindermobielencentrale

op afspraak

 

Serviceflats
op afspraak

 

Financieel beheerder

op afspraak

 

Juridische Dienst

elke maandag en woensdag op afspraak
elke eerste en derde dinsdagavond van de maand op afspraak

 

Secretaris

maandag tot en met vrijdag op afspraak

 

Na de openingsuren telefonisch bereikbaar:

Administratie tot 16.00 u.
Sociale Dienst tot 16.00 u.
Vrijdagnamiddag gesloten 

Meer info