Naar inhoud

Mindermobielencentrale (MMC)

mindermobielencentrale

De Mindermobielencentrale, de MMC, is een dienst voor minder mobiele mensen die vervoer biedt aan mensen uit Retie met een beperkt inkomen die verplaatsingsmoeilijkheden ondervinden. Het gaat vooral om mensen die vanwege hun handicap, ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
Het vervoer gebeurt meestal om sociale redenen: op familiebezoek, naar het gemeentehuis, naar de kaartclub, naar de winkel,… In bepaalde situaties kan je ook naar het ziekenhuis gevoerd worden.

Wie aan de volgende voorwaarden voldoet, kan er gebruik van maken:

  • Minder mobiel zijn: verplaatsingsproblemen hebben door handicap, ouderdom of ziekte.
  • Inkomensgrens: maximaal tweemaal het leefloon. De verantwoordelijke van de centrale gaat na of de gebruiker in aanmerking komt. Er wordt rekening gehouden met alle netto belastbare inkomsten en met eventuele andere inkomsten (zoals uit onroerend goed).
  • Het openbaar vervoer mag geen oplossing bieden voor het af te leggen traject.

De gebruiker betaalt lidgeld per jaar of per half jaar (1 juli tot en met 31 december) en een vast bedrag per kilometer (vertrekkende van het thuisadres van de chauffeur). Vrijwillige chauffeurs ontvangen een vast bedrag per kilometer.

Wie lid of vrijwillig chauffeur wil worden, kan terecht op de Sociale Dienst.

Praktisch

OCMW

Kerkhofstraat 39
2470 Retie


Tel:  014 38 95 30 en 0800 35 442 (gratis)
E-mail

Openingsuren

Openingsuren

  • maandag tot en met vrijdag van 08.30 u. tot 11.30 u.  
  • dinsdagavond van 17.30 u. tot 19.30 u.

Sociale Dienst

op afspraak

 

Sociaal verwarmingsfonds en Pensioendienst

op afspraak

 

Thuiszorg

op afspraak

 

Mindermobielencentrale

op afspraak

 

Serviceflats
op afspraak

 

Financieel beheerder

op afspraak

 

Juridische Dienst

elke maandag en woensdag op afspraak
elke eerste en derde dinsdagavond van de maand op afspraak

 

Secretaris

maandag tot en met vrijdag op afspraak

 

Na de openingsuren telefonisch bereikbaar:

Administratie tot 16.00 u.
Sociale Dienst tot 16.00 u.
Vrijdagnamiddag gesloten 

Meer info