Naar inhoud

Huis van het Nederlands

Het Huis van het Nederlands staat open voor anderstalige volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar die Nederlands willen leren en voor iedereen die vragen over een mogelijke vervolgopleiding Nederlands heeft.

De dienstverlening is deskundig, objectief en gratis:
- Samen met de cursist wordt gezocht naar het meest geschikte aanbod NT2.
- Er is een volledig overzicht van het aanbod NT2 in de provincie Antwerpen en van verschillende
taalinitiatieven.
- Het Huis van het Nederlands organiseert zelf geen Nederlandse lessen of andere taalinitiatieven.

En verder…
- wordt gewerkt aan de afstemming van het aanbod NT2 tussen de verschillende opleidingscentra onderling en/of andere taalinitiatieven;
- bestaat er een up-to-date overzicht van vraag, aanbod, uitval, doorstroom en wachtlijsten;
- gaat men op zoek naar het waar en waarom van lacunes in het aanbod NT2;
- worden knelpunten en behoeften aan de overheid gesignaleerd;
- zoeken de medewerkers constructief meer naar mogelijke oplossingen;
- en werken ze nauw samen met het onthaalbureau PRISMA ter ondersteuning van het Vlaamse Inburgeringsbeleid.


Meer info: Huis van het Nederlands, Antenne Turnhout, Renier Sniederstraat 62-64, 2300 Turnhout, T 014 42 06 69, E hvnturnhout@hvnprovant.be, W www.hvnprovant.be