Naar inhoud

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Trapop

De Vrije Basisschool Trapop is gelegen in het centrum van Retie, op de weg naar Mol - Postel. De school heeft zowel een kleuter- als lagereschoolafdeling, en beschikt over een gras- en speelveld en een grote zandbak in een groene omgeving.

Het team zet zich ten volle in om elk kind te laten ontplooien. Zij proberen een omgeving te creëren waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dat gebeurt door degelijk onderwijs en een eigentijdse opvoeding te bieden.
In de school is niet de kennisoverdracht het belangrijkste doel, het proces (de manier waarop de kinderen iets leren) vinden de leerkrachten even belangrijk.

Er wordt heel veel aandacht gegeven aan de socio-emotionele ontwikkeling van elk kind. Je dochter of zoon moet zich goed voelen in de klas, bij de juf of meester en in de school. Deze houvast en dat vertrouwen is een goede basis om je kind te laten evolueren tot een zelfbewuste tiener.

Waar nog accenten liggen:

  • Het leren en bevorderen van hun sociale vaardigheden tegenover leeftijdsgenoten en volwassenen;
  • Op een aangepaste en leuke manier waarden als respect, eerbied voor elkaar en materiaal en een bepaalde normen meegeven;
  • De school is uitgebouwd met een zeer degelijk zorgbeleid waar kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden de juiste kansen krijgen;
  • De school draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel;
  • Ouders zijn partners, samen moeten we aan hetzelfde zeel trekken.

In de school is elk kind welkom. Vanuit een katholieke geloofsovertuiging worden er bruggen gelegd naar ouders en kinderen met andere basisideeën.


Meer info: E info@trapop.be, W www.trapop.be