Naar inhoud

Aanvraag pensioen

Je pensioen aanvragen doe je bij de Sociale Dienst van het OCMW. Hiervoor maak je best vooraf een afspraak. De aanvraag kan ten vroegste gebeuren 13 maanden voor de aanvangsdatum of dus meestal vanaf de eerste dag van de maand waarin men verjaart vóór het jaar dat men op pensioen gaat.

Om je dossier zo correct mogelijk te kunnen invullen, dien je volgende documenten mee te brengen:

 • Identiteitskaart;
 • beknopt overzicht van je loopbaan (aantal jaren als zelfstandige, werknemer of in openbare dienst);
 • datum van militaire dienst.

Heb je een aanvraag om pensioen ingediend, dan zal het bevoegde gewestelijk bureau te Turnhout je verwittigen zodra die aanvraag er is toegekomen met het oog op het samenstellen van je dossier en de vaststelling van het pensioen. Nadat je de kennisgeving over je pensioenrecht hebt ontvangen, blijft je dossier nog gedurende drie maanden in dit gewestelijk bureau bewaard. Indien je vragen hebt, moeilijkheden bij het invullen van formulieren, tracht de pensioendienst van het OCMW je hierbij te helpen. Ook voor een raming van toekomstige pensioenrechten kan de pensioendienst een aanvraag indienen.


Meer info:
 

 • OCMW Retie, Pensioendienst 
 • Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, Baraplein, 1060 Brussel, T 0800 50 246, W www.rvponp.fgov.be
 • Gewestelijk Bureau Turnhout, Renier Sniedersstraat 2, 2300 Turnhout, T 014 44 87 70
 • Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ), Willebroekkaai 35, 1000 Brussel, T 02 546 42 11, T 1765 (gratis nummer), F 02 511 21 53, W www.rsvz.be
 • Sociale Dienst en Centrum voor Medische Expertise, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Pachecolaan 19, 1000 Brussel, W www.socialsecurity.fgov.be (voor de pensioenwetgeving en reglementering van de werknemers)
 • Voor een overzicht van je wettelijke en aanvullende pensioen kan je terecht op www.mypension.be

Praktisch

OCMW

Kerkhofstraat 39
2470 Retie


Tel:  014 38 95 30 en 0800 35 442 (gratis)
E-mail

Openingsuren

Openingsuren

 • maandag tot en met vrijdag van 08.30 u. tot 11.30 u.  
 • dinsdagavond van 17.30 u. tot 19.30 u.

Sociale Dienst

op afspraak

 

Sociaal verwarmingsfonds en Pensioendienst

op afspraak

 

Thuiszorg

op afspraak

 

Mindermobielencentrale

op afspraak

 

Serviceflats
op afspraak

 

Financieel beheerder

op afspraak

 

Juridische Dienst

elke maandag en woensdag op afspraak
elke eerste en derde dinsdagavond van de maand op afspraak

 

Secretaris

maandag tot en met vrijdag op afspraak

 

Na de openingsuren telefonisch bereikbaar:

Administratie tot 16.00 u.
Sociale Dienst tot 16.00 u.
Vrijdagnamiddag gesloten 

Meer info