Naar inhoud

Opdrachten

In juni 2007 startte het Lokaal Overleg Kinderopvang als officiële adviesraad. Deze raad adviseert het gemeentebestuur over het lokaal beleidsplan kinderopvang en de uitvoering ervan, en over de uitbouw van kinderopvang binnen de gemeente. De adviesraad staat in voor de ontwikkeling van een lokaal beleidsplan dat geldig is voor zes jaar.

Het LOK adviseert en evalueert de lokale opvangsituatie en het beleidsplan, en rapporteert dit aan de gemeenteraad en Kind & Gezin. Het LOK informeert ook de ouders over het aantal en de kwaliteit van het opvangaanbod in de gemeente.

Het LOK kan advies geven over:

  • de plaatselijke opvanginitiatieven (voor- en naschoolse opvang, buitenschoolse opvang door Kiko, Grabbelpas, Speelpleinwerking, naschoolse sport, sportdagen tijdens de vakantie,…); 
  • de opvangmomenten (vakantieperiodes,…); 
  • het op elkaar afstemmen van de plaatselijke opvanginitiatieven (sport-, speelplein- en cultuurinitiatieven); 
  • het garanderen van kwalitatief hoogstaande opvang in de scholen; 

Praktisch

Vrije Tijd

Markt 1
2470 Retie

T cultuur: 014 38 92 39
T jeugd: 014 38 92 37
T sport: 014 38 92 66


Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.