Naar inhoud

Leden

Vertegenwoordigers van de diverse actoren (jeugdwerk, opvang, scholen,…), de ouders en het lokaal bestuur maken deel uit van het Lokaal Overleg Kinderopvang. De samenstelling en de interne werking worden door de gemeenteraad vastgelegd. Leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de OCMW-raad kunnen wel deel uitmaken van het LOK, maar zijn niet stemgerechtigd.

Praktisch

Vrije Tijd

Markt 1
2470 Retie

T cultuur: 014 38 92 39
T jeugd: 014 38 92 37
T sport: 014 38 92 66


Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.