Naar inhoud

Lawaai(hinder)

Het is verboden om zoveel rumoer of lawaai te maken dat de rust van de inwoners verstoord wordt.
Alleen in juli en augustus, tussen 06.00 u. en 19.00 u., mogen land- en tuinbouwers knalapparaten opstellen en gebruiken in de nabijheid van tarwevelden of andere graangewassen en boomgaarden. De knalapparaten moeten zodanig worden opgesteld en gebruikt dat ze de buren zo weinig mogelijk hinder en last berokkenen. In uitzonderlijke gevallen mogen deze apparaten op andere tijdstippen gebruikt worden. De burgemeester of zijn afgevaardigde verleent daartoe minstens een dag op voorhand een schriftelijke machtiging. Een aanvraag richt je tot het Secretariaat.
Gedurende de uitoefening van de kerkelijke diensten is het verboden binnen een straal van honderd meter rond het kerkgebouw muziek of lawaai te maken dat de dienst kan verstoren.
De eigenaars of houders van huisdieren moeten alle passende maatregelen nemen om te beletten dat deze langdurig blaffen of huilen.

In geval van hinder van knalapparaten kan je contact opnemen met de Milieudienst. In geval van bv. storend burengerucht neem je best contact op met de Lokale Politie.

Praktisch

dienst Omgeving

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 45
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.

Meer info