Naar inhoud

Woningaanpassingspremie provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen verleent aan ouderen een toelage voor de aanpassing van de woning. Het doel van deze premie is ervoor te zorgen dat ouderen langer in hun eigen woning kunnen verblijven. Volgende werken komen in aanmerking: het plaatsen van een traplift, het aanpassen van het sanitair of de keuken, het voorzien van een ruimte voor een badkamer, slaapkamer of toilet zodat er op één niveau kan worden geleefd, en het wegwerken van niveauverschillen in de woning en aan de toegangsdeur.

Aan volgende voorwaarden moet voldaan worden:

  • Je moet ten minste 65 jaar oud zijn. 
  • Er wordt rekening gehouden met het netto belastbaar gezinsinkomen zoals vermeld op het aanslagbiljet van de personenbelasting. Het inkomen van twee jaar voor de aanvraag wordt in aanmerking genomen. 
  • De aan te passen woning heb je in volle eigendom of vruchtgebruik en je hebt geen zakelijk recht op een andere woning. 
  • Je mag geen tussenkomst voor de aanpassingswerken bekomen hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 
  • Je kan ook huurder zijn, zowel op de privé- als op de sociale woningmarkt. De eigenaar van de woning moet wel akkoord gaan met de uit te voeren werken.

Je vraagt de toelage best aan voor de uitvoering van de werken. Als je de toelage aanvraagt na de uitvoering, kan je mogelijk nog recht hebben op de helft van de toelage. Als je de toelage aanvraagt, mogen de facturen van de uitgevoerde aanpassingswerken in dit geval niet ouder zijn dan een jaar.

Praktisch

dienst Omgeving

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 45
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.

Meer info