Naar inhoud

Verkavelingsvergunning

Iedereen die een stuk grond wenst te verdelen in percelen om er woonhuizen op te bouwen, dient een verkavelingvergunning aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Verkavelen bestaat erin een stuk bouwgrond in twee of meer percelen te verdelen om ze afzonderlijk te kunnen verkopen, om ze te verdelen tussen mede-eigenaars of om ze voor meer dan negen jaar te verhuren met het oog op het oprichten van een vaste of mobiele installatie die als woning dient.
Gronden bestemd als landbouwgrond en die in loten verdeeld worden, vallen daar niet onder. Het gaat dan om splitsing van eigendom, waarvoor een verplichte kennisgeving geldt via de notaris.
De verkavelingaanvraag zal steeds onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. Aan het verlenen van de verkavelingvergunning kunnen ook lasten en voorwaarden gekoppeld worden inzake infrastructuur, nutsleidingen en zones voor openbaar nut.

Formulieren kan je afhalen bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Je kan er eveneens terecht voor inlichtingen over de samenstelling en de volledigheid van het aanvraagdossier.

Praktisch

dienst Omgeving

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 45
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.

Meer info