Naar inhoud

Ongeschikt of onbewoonbaar

Als je als huurder klachten hebt over de staat van de woning die je huurt en de eigenaar weigert de nodige werken uit te voeren, dan kan je een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen. Op basis van de Vlaamse Wooncode controleert de onderzoeker de toestand van de woning. Als het onderzoek uitwijst dat de woning slecht is, kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Een ongeschikte woning beantwoordt niet aan de vereiste stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. De woning moet niet onmiddellijk ontruimd worden, maar komt wel op de heffingsinventaris terecht. Aan de eigenaar worden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken opgelegd.

Een onbewoonbare woning vertoont gebreken die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. De woning mag niet meer bewoond worden.

De Vlaamse Overheid en de gemeente heffen een belasting op leegstaande en verkrotte woningen en gebouwen. Daarnaast heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

Praktisch

dienst Omgeving

Markt 1
2470 Retie


Tel:  014 38 92 45
Fax:  014 37 27 36
E-mail

Openingsuren

 

maandag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak 
dinsdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
  17.30 u. - 19.30 u.
woensdag 08.30 u. - 12.00 u.
  13.00 u. - 16.00 u.
donderdag 08.30 u. - 12.00 u.
  namiddag: op afspraak
vrijdag 08.30 u. - 12.00 u.

Meer info