Naar inhoud

Vacature Welzijnszorg Kempen: Consulent informatieveiligheid

Welzijnszorg Kempen

Welzijnszorg Kempen - Vereniging van 27 Kempische OCMW’s onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 - werft aan in een deeltijdse betrekking (70 %) voor onbepaalde duur, voor tewerkstelling in Geel (m/v):

Consulent informatieveiligheid

Behartiging E-policy lokale besturen

Opdracht

De veiligheidsconsulent heeft als opdracht: • de advisering, ondersteuning en opvolging van de aangesloten besturen zodat zij blijven voldoen aan voorwaarden voor toegang tot en gebruik van bepaalde gegevens op de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het Rijksregister en eventuele andere beveiligde toepassingen • het algemeen toezicht op de informatieveiligheidsaspecten bij deze besturen, o.m. de toepassing van de minimale veiligheidsnormen, zoals deze worden voorgeschreven door de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CPBL) en de Europese Privacy Verordening (GDPR) • het beheer van de toegangsprofielen tot de beveiligde toepassingen.

 

Aanwervingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een master- of bachelordiploma • Je hebt kennis van informatica in het algemeen, van automatisatie (hard- en software) en netwerken • Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen • Ervaring strekt tot aanbeveling.

 

Solliciteren?

Meer informatie omtrent de functiebeschrijving en functievereisten kan je terugvinden op de website www.welzijnszorgkempen.be. De kandidaturen kunnen samen met het curriculum vitae en een kopie van het diploma schriftelijk of via mail gericht worden aan de voorzitter van Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1a bus 1, 2440 Geel of personeel.welzijnszorg@iok.be en dienen uiterlijk 15 februari 2018 (postdatum) in zijn bezit te zijn.

Datum van het bericht: woensdag 31 januari 2018