Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - bouwen van een appartement met 7 wooneenheden (Hoefsmidstraat)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van HybriHome, vertegenwoordigd door Thijs Paul, Kloosterstraat 25 bus A te 2470 Retie voor het perceel gelegen Hoefsmidstraat 4 te Retie. (Afdeling 01, sectie F, perceelnummer 460L, 460K)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het bouwen van een appartement met 7 wooneenheden en carports/bergingen.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Eventuele bezwaarschriften moeten ten laatste op 20 februari 2018 worden ingediend met vermelding van dossiernummer D2017/0060.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: vrijdag 19 januari 2018