Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - bouwen van een woning (Kasteelstraat)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Mats Van der Veken, Schoolstraat 33 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Kasteelstraat 77 te Retie. (Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 784F2)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het bouwen van een woning.

 

Het betreft een aanvraag met afwijking van de voorschriften: zowel plat dak als hellend dak toegelaten evenals andere gevelmaterialen.

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Eventuele bezwaarschriften moeten ten laatste op 20 februari 2018 worden ingediend met vermelding van dossiernummer D2017/0063.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Omgeving tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: vrijdag 19 januari 2018