Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot verkavelen - 1 bouwplaats (Slijkstraat)

Openbaarmaking van een verkavelingsaanvraag van Klaus Raeymaekers voor Maria Roeymans, Pastoriestraat 14 te 2340 Beerse voor het perceel gelegen Slijkstraat te 2470 Retie met kadastrale gegevens: afdeling 01, sectie B, perceelnummer 383B.

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het verkavelen van 1 bouwplaats.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 15 januari 2018 tot en met 13 februari 2018.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: vrijdag 12 januari 2018