Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - plaatsen van een draadafsluiting (Berg)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Werner Cools, Berg 19 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Berg 19 te 2470 Retie. (Afdeling 01, sectie A, perceelnummer 370L)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het plaatsen van een draadafsluiting tegen de perceelsgrens.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 12 januari 2018 tot en met 10 februari 2018.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: donderdag 11 januari 2018