Naar inhoud

European Disability Card: voor cultuur, sport en vrijetijdsbesteding

European Disability Card

In het verleden hadden personen met een beperking vaak moeilijkheden om hun handicap te bewijzen aan de kassa van een museum, attractiepark of sportcentrum.

Voor aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd was het dan weer niet eenvoudig om vast te stellen of iemand in aanmerking kwam voor een korting, een voorbehouden plaats of een ander voordeel.

Om deze reden zag het 'European Disability Card project' het levenslicht, een kaart om te bewijzen dat een persoon een handicap heeft. Dit is een Europees initiatief en is voorlopig geldig in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

 

Met deze kaart kan men gemakkelijker voordelen zoals kortingen, recht op gereserveerde plaatsen, aangepaste rondleidingen, eenvoudige brochures, vlottere toegang,... voor personen met een handicap vragen bij deelnemende instellingen voor sport, cultuur en vrijetijd zonder doktersbriefjes of attesten.
De kaart is persoonlijk (met jouw pasfoto), gratis en 5 jaar geldig.

 

Opgelet! Het is geen parkeerkaart en je gebruikt de kaart ook niet om met het openbaar vervoer te reizen.

 

Aanvragen richt je tot:

  • FOD Sociale Zekerheid - DGPH, Kruidtuinlaan 50 bus 105, 1000 BRUSSEL, via brief of onlineformulier op www.handicap.belgium.be
  • Vlaams Agentschap Personen met een Handicap via www.mijnvaph.be

Hulp nodig bij de aanvraag?

Wendy Verstraelen, Sociale Dienst OCMW Retie,
Kerkhofstraat 39, T 0800 35 442, E wendy.verstraelen@ocmwretie.be

 

Meer info over de European Disability Card:

www.eudisabilitycard.be

Datum van het bericht: dinsdag 02 januari 2018