Naar inhoud

CO in jouw huis? Doe de test!

CO-vergiftiging

Mistig en windstil weer... ideale omstandigheden voor het ontstaan van CO ofwel koolstofmonoxide. CO is een giftig en heel gevaarlijk gas. Alleen, je ruikt het niet, je proeft het niet, je ziet én voelt het niet.

Co ontstaat alleen bij toestellen die werken met een vlam, dus niet bij een elektrisch toestel. De kans op CO is veel lager bij toestellen die de lucht van buiten aanzuigen ('gesloten toestellen'). Heb jij een verwarmingstoestel op gas, kolen, mazout of petroleum in huis? En wil je weten of er in jouw huis CO-gevaar is?

 

Doe de test

Welke uitspraken zijn op jouw woning van toepassing:

  1. Ik zie grijze of zwarte roetafzetting op of rond het verwarmingstoestel.
  2. Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel het laatst onderhouden is door een vakman.
  3. Ik zie gele of oranje vlammen in de plaats van blauwe vlammen.
  4. Ik zie condens op de ramen en ervaar veel vocht en damp in de woning.
  5. Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn onrustig en vallen zelfs flauw.
  6. Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of braken.
  7. Ik ervaar gezondheidsklachten telkens bij dezelfde activiteit, zoals tijdens het afwassen, het douchen of baden.
  8. Ik en mijn huisgenoten of bezoekers ervaren op hetzelfde moment gezondheidsklachten.
  9. Ik merk dat de gezondheidsklachten verminderen als ik verlucht of naar buiten ga.

Resultaat

 Heb je het vakje aangeduid van roetafzetting (1), onderhoud (2) of de gele vlammen (3) of heb je méér dan één vakje aangeduid?
Laat je verwarmingstoestel, boiler of schouw dan zo snel mogelijk controleren door een vakman en vertel hem over je bezorgdheden. Onderhoudsregels, wettelijke verplichtingen en een lijst van erkende vakmensen vind je op www.stookzuinig.be

 

Geef CO geen kans

Laat je verwarmingstoestel en schouw sowieso regelmatig onderhouden en zorg voor voldoende ventilatie en verluchting in je woning. Gebruik liever geen mobiel verwarmingstoestel op gas of petroleum, zeker niet in de slaapkamer. Gebruik je ze toch, doe dat dan maximum 1 uur en verlucht extra.

 

Heb je een vermoeden van CO-vergiftiging? Voorkom vooreerst dat je zelf bevangen raakt. Zet onmiddellijk ramen en deuren open. Bel 112 bij hoge nood en zet het verdachte verwarmings- of warmwatertoestel, indien mogelijk, zo snel mogelijk uit.

 

Meer info

W www.koolstofmonoxide.be

Datum van het bericht: maandag 25 december 2017