Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - uitbreiden van een woning (Zanddijkdreef)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de heer Peter Crols, Zanddijkdreef 27 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Zanddijkdreef 27 te 2470 Retie. (Afdeling 01, sectie E, perceelnummer 495S28)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het uitbreiden van een woning.

 

Het betreft een aanvraag met afwijking van de voorschriften: de bouwdiepte voor het hoofdgebouw wordt uitgebreid met 3m en wordt zo op 18m gebracht.

 

U kunt bezwaren of opmerkingen over deze aanvraag schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen gedurende de periode van het openbaar onderzoek van 27 december 2017 tot en met 25 januari 2018.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst Grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: woensdag 27 december 2017