Naar inhoud

Bekendmaking: Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - bakkerij met 10 appartementen, handelsruimten en ondergrondse parkeergarage (Gildenstraat-Kapelstraat)

Openbaarmaking van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van BAKKER JAN, Gildenstraat 10 te 2470 Retie voor het perceel gelegen Gildenstraat 14 te Retie, Kapelstraat 1 te Retie, Gildenstraat 12 te Retie, Gildenstraat 10 te Retie. (Afdeling 01, sectie F, perceelnummer 210S2, 210R2, 210N2, 210P2)

 

Graag informeren wij u over bovenvermelde aanvraag tot het bouwen van een bakkerij met 10 appartementen, handelsruimten en een ondergrondse parkeergarage (na het slopen van de bestaande bebouwing).

 

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Eventuele bezwaarschriften moeten ten laatste op 19 januari 2018 worden ingediend met vermelding van dossiernummer D2017/0050.

 

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op de dienst grondgebiedzaken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Datum van het bericht: woensdag 20 december 2017